-3 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Wednesday, October 24, 2018

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

       ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/623 дугаар тушаалаар “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан...

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулагдаж байна

         ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/670 дугаар тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт” 2018 оны...

Харилцагч байгууллагууд