-14 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Saturday, February 23, 2019

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Сургагч багш нар заах арга зүйн сургалтад хамрагдлаа

        ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн А/786 тоот тушаалаар “Заах арга зүйн анхан шатны болон давтан сургалт” 2018...

Танилцах сургалтад хамрагдаж байна.

БНСУ-ын Хансео их сургуульд Нислэгийн удирдагч мэргэжлээр суралцаж буй оюутнууд Нисэхийн сургалтын төвд 2018 оны 12 дугаар сарын 17-21-ний өдрүүдэд танилцах сургалтад хамрагдаж...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд