13 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Friday, April 26, 2019

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх суурь сургалт зохион байгуулагдаж байна

      ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/157 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх суурь” 2019 оны 3 дугаар...

Ерөнхий англи хэлний сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/198 тоот тушаалаар “Ерөнхий англи хэлний хэлний суурьтай анхан шатны 40 цагийн мэдлэг олгох сургалт”...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд