-2 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Wednesday, October 24, 2018

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт зохион байгуулагдаж байна

         ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/670 дугаар тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн сургалт” 2018 оны...

Гадны сургалтын байгууллагад 2018 онд зохион байгуулагдсан сургалтууд

         ИНЕГ-ын даргын 2018 оны 06 дугаар сарын 05-ны өдөр баталсан “Иргэний нисэхийн ерөнхий газар, түүний харьяа байгууллагуудын ажилтнуудын 2018 оны...

НСТ-д 2018 оны 11 дүгээр сард зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

Орон нутгийн нисэх буудлуудад нөхөн хангалтаар томилогдон ажиллах, нислэгийн удирдагчдын ойртолтын нислэгийн удирдлагын зэрэглэлийн дагуу ур чадвар хадгалах сургалт НХҮ-ний ажилтнуудын зэрэглэлийн дагуу...

“АЛТАН НАМАР – 2018” ЯВГАН АЯЛАЛ

       Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын нэгжүүдийн хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах, ажилтнуудын нийтийн биеийн тамир, спортоор хичээллүүлэх, идэвхтэй хөдөлгөөн, эрүүл чийрэг байлгах...

Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээгүүрх өнгөрөлтийн нислэгийн 2020 он болон 2022 он хүртэлх урьдчилсан...

      Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооноос Монгол Улсын өнгөрөлтийн нислэгийн урьдчилсан судалгааг 2018 оны 5 сард хийжээ. Олон улсын агаарын тээвэрлэгчдийн холбооны (IATA)-ын Эдийн...