Агаарын хөлгийн гал унтраах зорчигчдыг аврах анхан шатны болон давтан сургалт

Хугацаа:

  • 02 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 03 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд

Сургалтын зорилго:

  • Агаарын хөлгийн аврагч-гал сөнөөгч мэргэжил шинээр эзэмшиж буй суралцагчдад аэродромын зориулалттай ашиглаж байгаа галын машин, техник хэрэгслийг ажиллуулах, болзошгүй ослын үед түргэн шуурхай алдаагүй ажиллах мэдлэг чадвар, дадлага олгоход оршино.

Суралцагчдад тавигдах шаардлага:

  • Аврах, гал унтраах албаны ажилтнууд
  • Орон нутгийн нисэх буудлын аврах, гал унтраах бүлгийн бие бүрэлдэхүүн

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282154 утаснаас лавлана уу.

SHARE