14 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Friday, August 23, 2019

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

Агаарын тээврийн дэд салбар зөвлөл байгуулагдлаа

     Зам, тээврийн мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар зөвлөлийн 2019 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдрийн №01 тоот тогтоолоор Агаарын тээврийн дэд салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүн...

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/407 тоот тушаалаар “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт” 2019...

Аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 17-ны өдрийн А/291 тоот тушаалаар “Аэродромын үйл ажиллагааны анхан шатны сургалт” 2019 оны 5 дугаар сарын 27-ны...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд