-28 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Wednesday, December 2, 2020

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

ICAO дэлхийн нисэхийн сургалтын алба-GAT

2020 он хараахан  дуусаагүй байна! ICAO Global Aviation Training  байгууллагаас  жилийн эцсийн сургалтын зорилгод нийцсэн олон төрлийн сургалтыг танд санал болгож байна. Өнөөдөр энэхүү https://www.facebook.com/globalaviationtraining/ линкээр...

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Нисэхийн сургалтын төвд Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/142 тоот тушаалаар "Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт" 2020 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн...

Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/151 тоот тушаалаар "Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт" 2020 оны 8 дугаар...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд