21 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Friday, August 14, 2020

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

Агаарын хөлөгт мөстөлтийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч,...

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн А/132 тоот тушаалаар "Агаарын хөлөгт мөстөлтийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудын давтан...

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/124 тоот тушаалаар "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт" 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 9 дүгээр...

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/133 тоот тушаалаар "Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт" -ын 1-р ээлж 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 8...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд