-10 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Thursday, February 20, 2020

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГА (ICAO)-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ICAO-ийн аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөөт аудит шалгалтад бэлтгэх, ИНЕГ болон түүний харьяа салбар, нэгжид аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр (SSP), аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо (SMS)-г хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн...

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн анхан болон давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/997  тоот тушаалаар "Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн анхан шатны сургалт" 2019 оны...

Aeronautical Information Management (AIM) Specialist 021/122/AIS SPC стандарчилагдсан багц /STP/ сургалт зохион байгуулагдлаа

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/971 тоот тушаалаар Нисэхийн сургалтын төвд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ИКАО/-аар...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд