4 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Wednesday, September 18, 2019

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 16-ны өдрийн А/389 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт” 2019 оны 5 дугаар сарын 20-ны...

Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 5 дугаар сарын 23-ны өдрийн А/407 тоот тушаалаар “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт” 2019...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд