20 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Friday, July 3, 2020

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/92 тоот тушаалаар "Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт" 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 25-ны өдрүүдийн хооронд...

VRB-52D маркийн DVOR, LDB 102 маркийн DME радио дохиологчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/36 тоот тушаалаар "VRB-52D маркийн DVOR, LDB 102 маркийн DME радио дохиологчийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний давтан сургалт" 2020 оны...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд