-19 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Thursday, February 25, 2021

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын Б/421 тушаалаар "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт" 10 дугаар сарын 19-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын...

Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Нисэхийн сургалтын төвд Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/142 тоот тушаалаар "Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт" 2020 оны 10 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд