-6 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Tuesday, September 29, 2020

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Агаарын хөлөгт мөстөлийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын...

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/139 тоот тушаалаар “Агаарын хөлөгт мөстөлийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудын...

Аюултай ачааны онолын сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/131 тоот тушаалын дагуу “Аюултай ачааны онолын сургалт” 2020 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 14-ний...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд