3 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Monday, April 6, 2020

Ковер

Мэдээ, мэдээлэл

ГЭРЭЭСЭЭ АЖИЛЛАЖ БАЙГАА НИСЭХИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН БИДНИЙ...

Өнөөгийн COVID-19 онцгой  байдлын үеэр Техникийн хамтын ажиллагааны хорооны  дэргэдэх ИКАО Глобал нисэхийн сургалт нь гэрээсээ ажиллаж буй нисэхийн мэргэжилтнүүдийн сургалтын хэрэгцээ  шаардлагад чиглэн...

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн анхан болон давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ний өдрийн А/997  тоот тушаалаар "Нислэгийн урсгал төлөвлөлтийн менежментийн анхан шатны сургалт" 2019 оны...

Aeronautical Information Management (AIM) Specialist 021/122/AIS SPC стандарчилагдсан багц /STP/ сургалт зохион байгуулагдлаа

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/971 тоот тушаалаар Нисэхийн сургалтын төвд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ИКАО/-аар...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд