15.1 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Thursday, June 24, 2021

Мэдээ, мэдээлэл

Зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан аюулгүй байдлын анхан шатны сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/201 тоот тушаалын дагуу “Газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан аюулгүй байдлын анхан шатны сургалт” 2021 оны 6 дугаар сарын 14-ны...

Аэродромын талбайд жолооч операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/192 тоот тушаалын дагуу “Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт” 2021 оны 6 дугаар сарын...

Төлөвлөж буй сургалтууд

Харилцагч байгууллагууд