-32.9 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Friday, February 23, 2024

Рентген дадлагажуурын программын засвар үйлчилгээ, шинэчлэлтийг хийлээ

Нисэхийн сургалтын төв нь Англи улсын “Renful Premier Technologies” компанийн Simfox рентген дадлагажуурын /single view/ нэг харагдацтай программыг ашиглан 1 багш, 6 дасгалын компьютерын...

НИСЭХИЙН СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН БАГШ НАР ШАГНАГДЛАА

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын дарга Ч.Мөнхтуяа Нисэхийн сургалтын төвийн багш нарт шагнал гардууллаа. Монгол Улсын Иргэний нисэхийн салбарын боловсон хүчнийг бэлтгэх үйлсэд  өөрийн үнэтэй хувь...

АВИЛГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР, АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 51 дүгээр тогтоолоор баталсан Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийн монгол, англи /албан бус орчуулга/ хэл дээрх...

ИНЕГ-ын эрхзүйн баримт бичгүүд

ИНЕГ-ын хүний нөөцийн стратеги, түүний хэрэгжилтийг хянаж, үнэлэх журам ИНЕГ-ын ажилтны ёс зүйн дүрэм

ТЭТГЭЛЭГТ СУРГАЛТАД НЭР ДЭВШИГЧДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТУХАЙ

Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага болон Катар Улсын Засгийн газрын хооронд байгуулсан санамж бичгийн хүрээнд хөгжиж буй орнуудаас Катар Улсад хоёр жилийн тэтгэлэгт дипломын...