3 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Monday, April 6, 2020

ГЭРЭЭСЭЭ АЖИЛЛАЖ БАЙГАА НИСЭХИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН БИДНИЙ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өнөөгийн COVID-19 онцгой  байдлын үеэр Техникийн хамтын ажиллагааны хорооны  дэргэдэх ИКАО Глобал нисэхийн сургалт нь гэрээсээ ажиллаж буй нисэхийн мэргэжилтнүүдийн сургалтын хэрэгцээ  шаардлагад чиглэн...

ИКАО-ийн  (GAT) Олон  улсын нисэхийн  сургалтын  байгууллагаас Covid19-ын онцгой байдлын үед зайнаас үйл ажиллагаагаа...

Хүндэт мэргэжил нэгтэнгүүдээ,  COVID-19-ийн нөхцөл  байдалтай холбоотойгоор бид өөрийн бодол  санаагаа илэрхийлэхийг хүсч байна. Бид бүгд тохиолдож буй онцгой нөхцөл байдлаас болж ICAO-ийн GAT багийн...

ICAO-аас COVID19-ИЙН  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЛААРХИ ШИНЭ МЭДЭЭЛЭЛ ГАРГАВ.

Uniting aviation, 2020 оны 2-р сарын 18-ны өдөр ICAO гишүүн орнуудад иргэний нисэхийн холбогдох стандарт, халдварт өвчинтэй  холбоотой зөвлөмжийг судалж хэрэгжүүлэхийг уриалсан шинэ зөвлөгөөг...

ОЛОН УЛСЫН ИРГЭНИЙ НИСЭХИЙН БАЙГУУЛЛАГА (ICAO)-ЫН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

ICAO-ийн аюулгүй ажиллагааны төлөвлөгөөт аудит шалгалтад бэлтгэх, ИНЕГ болон түүний харьяа салбар, нэгжид аюулгүй ажиллагааны хөтөлбөр (SSP), аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцоо (SMS)-г хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн...

Нисэхийн сургалтын өнгө төрх

"Сургалтын өнгө төрхийг өөрчлөх" –д чиглэсэн  ICAO-ийн хамгийн сүүлийн үеийн сургалтын талаарх мэдээллийг  үзнэ үү. Энэ дугаарт та хамгийн сүүлийн үеийн сургалтын чиг хандлага,...