-1.9 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Friday, March 31, 2023

Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны 480 цагийн сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2023 оны А/25 дугаар тушаалын дагуу Нисэхийн сургалтын төвд “Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны 480 цагийн сургалт”-ыг 2023 оны...

ИРГЭН ТА АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ГАЗАРТ ХАНДАН ГОМДОЛ, МЭДЭЭЛЭЛ, ӨРГӨДӨЛ ГАРГАХ ГЭЖ БАЙГАА БОЛ…

Иргэн та авлигатай тэмцэх газарт гомдол мэдээлэл өгөхөөр бол https://iaac.mn цахим хуудсанд хандана. Хэрэв Танд: Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын...

Нисэхийн сургалтын төвийг бүс нутгийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц олон улсын нисэхийн сургалт, дадлагын цогцолбор болгон...

ИНҮТ-ийн даргын 2023 оны А/04 дүгээр “Ажлын хэсэг байгуулах тухай” тушаалаар Нисэхийн сургалтын төвийг бүс нутгийн хэмжээнд өрсөлдөхүйц олон улсын нисэхийн сургалт, дадлагын цогцолбор...

ХЭРЭГЛЭЛИЙН НИСЛЭГИЙН ЖУРАМ ЗОХИОХ АНХАН ШАТНЫ СУРГАЛТ БОЛЛОО

Нисэхийн сургалтын төвөөс Агаарын навигацийн үйлчилгээний газрын захиалгаар “PANS-OPS-ийн анхан шатны 204 цагийн сургалт”-ыг амжилттай зохион байгууллаа. Уламжлалт буюу газрын навигацийн тоног төхөөрөмж ашиглан нарийвчлалгүй...

PANS-OPS-ийн анхан шатны сургалт зохион байгуулагдаж байна

     Нисэхийн сургалтын төвийн захирлын 2022 оны 12 дугаар сарын 20-ны А/72 тоот тушаалын дагуу “PANS-OPS-ийн анхан шатны сургалт" 2022 оны 12 дугаар...