-26 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Saturday, January 23, 2021

Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/02 тоот тушаалын дагуу "Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт" 2021 оны 1 дүгээр сарын...

НИСЭХИЙН СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД ШАГНАГДЛАА

2020 онд үр бүтээл, идэвх санаачлагатай ажиллаж, эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасан Нисэхийн сургалтын төвийн TRAINAIR PLUS хөтөлбөр, сургалт, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Анарзул ИНЕГ-ын...

COVID 19 БА СУРГАЛТ

COVID-19 буюу шинэ төрлийн короновирус хэмээн нэрлэгдэх цар тахал анх БНХАУ-ын Ухань хотод дэгдсэнээс хойш дэлхийн бараг бүх улс оронд  дамнан  тархаж улс орны эдийн засаг олон нийтийн эрүүл мэнд амь...

Иргэний нисэхийн багш нарын холбоо байгуулагдлаа

ИНҮТ-ийн Нисэхийн сургалтын төв нь 2020 онд иргэний нисэхийн салбарын мэргэжлийн багшлах бүрэлдэхүүнд чиглэсэн томоохон ажлын нэг багш нарын холбоо байгуулах зорилт тавин ажиллаж,...

Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Нисэхийн сургалтын төвд Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/142 тоот тушаалаар “Аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт” -ын  5-р ээлж 2020 оны 12 дугаар сарын...