-6 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Tuesday, September 29, 2020

Нисэхийн сургалтын төв мэргэжлийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ авлаа

ИНЕГ-ын дэргэдэх Нисэхийн сургалтын төв/НСТ/ мэргэжлийн сургалтын байгууллагын гэрчилгээ гардан авлаа. НСТ нь Монгол Улсын боловсролын тухай хууль болон мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тухай хуулийн хүрээнд...

ICAO-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Нисэхийн сургалтын төвд ажиллалаа

Нисэхийн сургалтын төв нь Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албатай хамтран Нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх “Аeronautical information management specialist” 021/122/AIS SPC стандартчилагдсан сургалтын багц хөтөлбөр...

2018 онд шинээр ирсэн ном хэвлэлийн мэдээ

№ Номын нэрс Худалдаж авсан байгууллага Тоо ширхэг Үнэ 1 Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods By Air 2017-2018 (Doc 9284) ИКАО 1 228$ 2 Training Development Guide Competency-Based Training Methodology -...

Нисэхийн салбарт эмэгтэйчүүдийн оролцоо

Нисэхийн салбарт ажиллах  эмэгтэйчүүдийн хоригыг арилгах хэрэгтэй . Учир нь өнөөгийн хурдацтай хөгжил   дэлхийн жендэрийн тэгш байдлыг  эрчимтэй хөгжүүлэх боломжийг олгож байгаа  бөгөөд энэхүү өсөлт...

“МИНИЙ МЭРГЭЖИЛ- МИНИЙ БАХАРХАЛ” нисэхийн мэргэжлийн танилцуулга

Сурсан мэдлэг мэргэжлийнхээ ачаар хүн материаллаг болон оюуны баялгийг бүтээдэг. Ажил мэргэжлээ зөв сонгох, дуртай мэргэжлээрээ үр бүтээлтэй,зорилготой ажиллах нь амьдралын гараагаа эхэлж буй...