-6 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Tuesday, September 29, 2020

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/80 тоот тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт” 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс...

НСТ-д 2018 оны 10 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

Орон нутгийн нисэх буудлуудад нөхөн хангалтаар томилогдон ажиллах, нислэгийн удирдагчдын ойртолтын нислэгийн удирдлагын зэрэглэлийн дагуу ур чадвар хадгалах сургалт Бүсийн болон бүсийн ажиглалтын...

Doc 8896: Нисэхийн цаг уурын гарын авлага боловсруулагдлаа

      Олон улсын цаг уурын байгууллага (WMO) болон Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO) хамтран Нисэхийн цаг уурын гарын авлага /Doc 8896/ боловсруулан гаргалаа. Энэхүү...

ГЭРЭЭСЭЭ АЖИЛЛАЖ БАЙГАА НИСЭХИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮДЭД ЗОРИУЛСАН БИДНИЙ АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өнөөгийн COVID-19 онцгой  байдлын үеэр Техникийн хамтын ажиллагааны хорооны  дэргэдэх ИКАО Глобал нисэхийн сургалт нь гэрээсээ ажиллаж буй нисэхийн мэргэжилтнүүдийн сургалтын хэрэгцээ  шаардлагад чиглэн...

Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/141 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны сургалт” 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 28-ний...