-10 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Sunday, November 1, 2020

Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/137 тоот тушаалын дагуу "Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх давтан сургалт" 2020 оны 8 дугаар сарын...

Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/141 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны сургалт” 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 28-ний...

Агаарын хөлөгт мөстөлийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын...

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/139 тоот тушаалаар “Агаарын хөлөгт мөстөлийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудын...

Газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан аюулгүй байдлын анхан шатны сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/140 тоот тушаалаар “Газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан аюулгүй байдлын анхан шатны сургалт” 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 28-ны өдрүүдэд...

Аюултай ачааны онолын сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/136 тоот тушаалаар "Аюултай ачааны онолын сургалт" 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтад "Нью Улаанбаатар...