-6 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Tuesday, September 29, 2020

“TRAINAIR PLUS” хөтөлбөрийн “Жинхэнэ” гишүүн байгууллагын гэрчилгээ сунгах шалгалт болж байна.

     Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын "TRAINAIR PLUS" хөтөлбөрийн "Жинхэнэ" гишүүн байгууллагад 3 жил тутамд хийгддэг гэрчилгээ сунгах шалгалт Нисэхийн сургалтын төвд...

Номын сан

Хэрэглэгчдэд мэргэжлийн болон бусад чиглэлээр мэдлэг, ур чадвараа дээшлүүлэх, хөгжүүлэхэд нь шаардлагатай техникийн баримт бичиг, дотоод, гадаадад хэвлэгдсэн мэргэжлийн ном, хэвлэл, гарын авлага, сонин,...

Цамхагийн дадлагажуур

        Нислэгийн удирдагч нарыг сургах, бэлтгэхэд үйлдвэрлэлийн ажлын байранд сургалт, дадлагыг зохион байгуулах нь эрсдэлтэй байдаг учраас Нислэгийн удирдагчийн дадлагажуурыг ашигладаг...

Бүсийн дадлагажуур

       Нислэгийн удирдагч нарыг сургах, бэлтгэхэд үйлдвэрлэлийн ажлын байранд сургалт, дадлагыг зохион байгуулах нь эрсдэлтэй байдаг учраас Нислэгийн удирдагчийн дадлагажуурыг ашигладаг ба...

2018 оны 06 дугаар сарын 11-18-н хүртэлх цаг агаарын урьдчилсан төлөв

Чингис хаан олон улсын нисэх буудал орчмын 2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрөөс 06 дугаар сарын 18–ны өдөр хүртэлх цаг агаарын урьдчилсан төлөв Үзэгдэл:...