5 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Thursday, October 22, 2020

Хамтарсан зөвлөгөөн зохион байгууллаа

Нисэхийн сургалтын төв 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө ИНЕГ, түүний харьяа байгууллагуудын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог сайжруулах, сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой тулгамдаж байгаа асуудлуудыг...

Нисэхийн сургалтын төвд ИКАО-гийн сургалт зохион байгуулагдана

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын Нисэхийн сургалтын төв нь Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ICAO/-тай хамтран “Сургалтын хөтөлбөр боловсруулагч бэлтгэх” (TDC-Training Developers Course) сургалтыг 2016...

ICAO-ийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Нисэхийн сургалтын төвд ажиллалаа

Нисэхийн сургалтын төв нь Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албатай хамтран Нисэхийн мэдээллийн менежментийн мэргэжилтэн бэлтгэх “Аeronautical information management specialist” 021/122/AIS SPC стандартчилагдсан сургалтын багц хөтөлбөр...