-10 C
Ulaanbaatar, Mongolia
Sunday, November 1, 2020

Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/137 тоот тушаалын дагуу "Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт" 2020 оны 8 дугаар...

Агаарын хөлөгт мөстөлтийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын...

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн А/132 тоот тушаалаар "Агаарын хөлөгт мөстөлтийн эсрэг хамгаалах шингэн цацах тусгай зориулалтын автомашины инженер-жолооч, операторууд болон газрын үйлчилгээний ажилтнуудын давтан...

Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/124 тоот тушаалаар "Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт" 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 9 дүгээр...

Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/133 тоот тушаалаар "Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт" -ын 1-р ээлж 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 8...

Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав лаборантын давтан сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын  А/128 тоот тушаалаар  “Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав лаборантын давтан сургалт” 2020 оны 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс...