Нислэгийн удирдагчдын ур чадвар хадгалах сургалт

Хугацаа:

  • 03 дугаар сарын 04-нөөс сар бүр

Сургалтад хамрагдах ажилтнууд:

  • Нислэгийн хөдөлгөөн үйлчилгээний албаны нислэгийн удирдагч

Сургалттай холбоотой мэдээллийг 282154 утаснаас лавлана уу.