Ерөнхий англи хэлний сургалт зохион байгуулагдаж байна

ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 14-ний өдрийн А/198 тоот тушаалаар “Ерөнхий англи хэлний хэлний суурьтай анхан шатны 40 цагийн мэдлэг олгох сургалт” 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад ИНЕГ-ын алба салбаруудын 15 ажилтан хамрагдана.