Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх суурь сургалт зохион байгуулагдаж байна

      ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/157 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх суурь” 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 4 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

      Тус сургалтад “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын 28  ажилтан хамрагдана.