Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх суурь сургалт зохион байгуулагдав

      ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 3 дугаар сарын 11-ний өдрийн А/157 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтан бэлтгэх суурь сургалт” 2019 оны 3 дугаар сарын 18-ны өдрөөс зохион байгуулагдаж байна.

      Тус сургалтын 1 дүгээр ээлжинд 15 суралцагч амжилттай хамрагдаж гэрчилгээгээ гардан авлаа.