Аэродромын үйл ажиллагааны давтан сургалт зохион байгуулагдаж байна

       ИНЕГ-ын даргын 2019 оны 9 дүгээр сарын 9-ний өдрийн А/730 тоот тушаалаар “Аэродромын үйл ажиллагааны давтан сургалт” 2019 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд  зохион байгуулагдаж байна.

       Тус сургалтад “Чингис хаан” Олон улсын нисэх буудлын болон Орон нутгийн нисэх буудлын 23 ажилтан хамрагдана.