“Аюултай ачааны онол”-ын сургалт зохион байгуулагдаж байна

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн  А/846  тоот тушаалаар “Аюултай ачааны онол”-ын сургалт 2019 оны 11 дүгээр сарын 04-ний өдрөөс 11 дүгээр сарын 11-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад АБХА-ны 26 үзлэгийн шалгагч болон авиакомпаний 19 ажилтан, нийт 45 суралцагч 2 ээлжээр суралцаж байна.