“Ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт” зохион байгуулагдаж байна

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 10 дугаар сарын 14-ны өдрийн А/839 тоот тушаалын дагуу “Ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт” 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад ИНЕГ-ын алба салбарын нийт 11 суралцагч суралцаж байна.