Aeronautical Information Management (AIM) Specialist 021/122/AIS SPC стандарчилагдсан багц /STP/ сургалт зохион байгуулагдлаа

Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын даргын 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/971 тоот тушаалаар Нисэхийн сургалтын төвд Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага /ИКАО/-аар баталгаажуулсан Олон улсын түвшний “Aeronautical Information Management (AIM) Specialist 021/122/AIS AIM  SPC стандарчилагдсан багц /STP/ сургалт” 2019 оны 11 дүгээр сарын 18-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 25-ны өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдлаа.

Тус сургалтад Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний албаны 3 мэргэжилтэн, Бүгд Найрамдах Тунис улсын иргэний нисэх, нисэх буудлын удирдах газрын агаарын навигацийн үйлчилгээний аудитор Nabil Amor, техникийн аудитын албаны дарга Ayadi Omar нар хамрагдлаа.