ИКАО-ИЙН СУРГАЛТЫН КАТАЛОГИ БОЛОН СУРГАЛТУУД

ИКАО-гийн сургалтын шийдлийг бүрэн агуулсан 2020 оны сургалтын каталогийг танилцуулж байгаадаа баяртай байна. TRAINAIR PLUS гишүүд ба түншүүд, ICAO-ийн сургалтууд,  сургалтын хэрэгсэл, үйлчилгээний талаар илүү их мэдээлэл авах болон сургалтын  Каталогийг татаж авах бол энэхүү линкээр орно уу: https://bit.ly/35K5MMj

Мөн түүнчлэн, 2020 оны төлөвлөгөөндөө ИКАО-ийн сургалтыг төлөвлөж байгаа TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийн  бүх гишүүддээ талархал илэрхийлье. Таны хүчин чармайлт, төлөвлөлтөд талархал илэрхийлэхийн ялдамд ICAO-ийн 2020 оны шинэ катологоо гаргасныг дуулгахад таатай байна. Та ICAO –ийн 250 гаруй сургалтыг ICAO-ийн байранд эсвэл ICAO TRAINAIR PLUS гишүүдийн олон улсын сүлжээнд зохион байгуулах боломжтой. Календарийн бүрэн эхийг эндээс үзнэ үү: https://bit.ly/2DvvpV8

Бид  харилцаагаагаа улам бататган , хамтдаа TRAINAIR PLUS хөтөлбөрийг үргэжлжлүүлэхийг  хүсч байна.

Хүндэтгэсэн,

Олон улсын нисэхийн сургалт (GAT)-ын байгууллага
Техникийн хамтын ажиллагааны холбоо (TCB)
Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллага (ICAO)