Нисэхийн сургалтын өнгө төрх

“Сургалтын өнгө төрхийг өөрчлөх” –д чиглэсэн  ICAO-ийн хамгийн сүүлийн үеийн сургалтын талаарх мэдээллийг  үзнэ үү. Энэ дугаарт та хамгийн сүүлийн үеийн сургалтын чиг хандлага, сургалтын шинэ үйл явц, сургалтын үр ашгийг хэмжих, сургалтын өөрчлөлтөд зохицох  гэх мэт сонирхолтой нийтлэлийг олж харах болно.

Холбоос:

Training Report Vol.9 No.1