Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны 480 цагийн сургалт

Spread the love

Тушаалын дугаар:А/1021

Хугацаа: 2019 оны 12 дугаар сарын 09-ны өдрөөс 2 дугаар сарын 09-ний өдөр

Сургалтын нэр: Нислэгийн мэдээллийн ажилтны анхан шатны 480 цагийн сургалт