Ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт

Spread the love

Тушаалын дугаар:А/839

Сургалтын нэр: Ерөнхий англи хэлний яриа, сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт

Сургалтын хугацаа: 2019 оны 11 дүгээр сарын 06-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 12-ны өдрүүдэд