Агаарын хөлөг газрын үйлчилгээний техникчдийн давтан сургалт

Spread the love

Тушаалын дугаар: А/836

Сургалтын нэр: Агаарын хөлөг газрын үйлчилгээний техникчдийн давтан сургалт

Сургалтын хугацаа: 2019 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ны өдрүүдэд

Сургалтын нэр: Агаарын хөлөг газрын үйлчилгээний техникчдийн суурь сургалт

Хугацаа: 2019 оны 10 дугаар сарын 28-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 22-ны өдрүүдэд