Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийт ажилтны сургалт

Spread the love

Тушаалын дугаар: А/797

Сургалтын нэр: Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн нийт ажилтны сургалт

Сургалтын нэр: 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 12-ны өдрүүдэд 7 ээлж