Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт зайн хэлбэрээр зохион байгуулагдлаа

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2020 оны 03 дугаар сарын 19-ний өдрийн А/20 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт”-г зайн хэлбэрээр зохион байгууллаа.

Тус сургалтад ИНҮТ-ийн 3, орон нутгийн нисэх буудлын 5, нийт 8 суралцагч хамрагдлаа.