Шинээр ирсэн номын жагсаалт

д/д

Номын нэр Тоо ширхэг Хэвлэгдсэн он

Үнэ өртөг

1 Сургалтын хөтөлбөр боловсруулах онол арга зүй

1

2019

20000

2 Сургалтын зарим үзэл, онол мөн чанар хэрэглээ

2

2013

8000

3 Сургалтын технологи

1

2017

12000

4 Боловсрол судлалын үндэс 1 2014 10000
5 Эрсдэлийн менежментийг нэвтрүүлэх аргачлал 1 2019 30000
6 Төр, бизнесийн байгууллагын баримт бичиг боловсруулалт, түүнтэй ажиллах нь 1 2014 30000
7 Нисгэгчийн агаар мандлын зохицол ба эрүүл мэнд 1 2017 30000
8 Нисэхийн цаг уурын мэдээг ашиглах гарын авлага 1 2002 1500
9 Монгол улс дахь хүний эрх, эрх чөлөөний байдлын талаарх 19 дэх илтгэл 1 2020 10000
10 Жендэр ба хүний эрх 1 2016 5000
11 Хүний эрхэд суурилсан хандлага 1 2016 5000
12 Хүний эрх онол, арга зүйн сэтгүүл 1 2017 10000