Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/92 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт” 2020 оны 06 дугаар сарын 08-ны өдрөөс 25-ны өдрүүдийн хооронд 2 группээр, 2020 оны 06 дугаар сарын 22-ны өдрөөс 07 дугаар сарын 09-ний өдрүүдэд 2 группээр тус тус зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад Аюулгүй байдал, хамгаалалтын албаны нийт 64 ажилтан хамрагдаж байна.