Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/124 тоот тушаалаар “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн 14 цагийн зайн сургалт” 8 дугаар сарын 10-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 30-ны өдрүүдэд  зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад Буянт-Ухаа нисэх буудлын нийт ажилтнууд хамрагдаж байна.