Аюултай ачааны онолын сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/131 тоот тушаалын дагуу “Аюултай ачааны онолын сургалт” 2020 оны 8 дугаар сарын 19-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 14-ний өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад орон нутгийн нисэх буудлуудын аюулгүй байдлын үзлэгийн шалгагч нар болон “Эй Си Эйч сервисес” ХХК-ний ажилтнууд хамрагдаж байна.