Аюултай ачааны онолын сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/136 тоот тушаалаар “Аюултай ачааны онолын сургалт” 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-ний ажилтнууд хамрагдаж байна.