Газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан аюулгүй байдлын анхан шатны сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/140 тоот тушаалаар “Газрын үйлчилгээний ажилтнуудад зориулсан аюулгүй байдлын анхан шатны сургалт” 8 дугаар сарын 24-ний өдрөөс 28-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-ний ажилтнууд хамрагдаж байна.