Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны сургалт

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/141 тоот тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй ажиллагаа ба аюулгүй ажиллагааны удирдлагын тогтолцооны сургалт” 8 дугаар сарын 27-ны өдрөөс 28-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Сургалтад “Нью Улаанбаатар Интернэйшнл Эйрпорт” ХХК-ний ажилтнууд хамрагдаж байна.