АНГИ, ТАНХИМАА ТОХИЖУУЛАВ

Нисэхийн сургалтын төв нь өөрсдийн дотоод нөөц бололцоог ашиглан сургалтын 1 танхим, багш, мэргэжилтнүүдийн 1 ажлын өрөөний дотоод заслыг сайжруулан, будаж тохижуулах ажлыг 2020 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдөр хийж гүйцэтгэлээ.

Мөн өмнө нь сургалтын төв байрны үүд хэсэгт байрлах хоёр модон сандлыг будаж, сэргээн засварлав.