ICAO дэлхийн нисэхийн сургалтын алба-GAT

Spread the love
2020 он хараахан  дуусаагүй байна!
ICAO Global Aviation Training  байгууллагаас  жилийн эцсийн сургалтын зорилгод нийцсэн олон төрлийн сургалтыг танд санал болгож байна.
Өнөөдөр энэхүү https://www.facebook.com/globalaviationtraining/ линкээр орж бүртгүүлнэ үү.