НИСЭХИЙН СУРГАЛТЫН ТӨВИЙН МЭРГЭЖИЛТНҮҮД ШАГНАГДЛАА

2020 онд үр бүтээл, идэвх санаачлагатай ажиллаж, эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасан Нисэхийн сургалтын төвийн TRAINAIR PLUS хөтөлбөр, сургалт, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн Д.Анарзул ИНЕГ-ын даргын “БАЯРЫН БИЧИГ”-ээр, Сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Б.Пүрэвням, И.Гэрэлтуяа нар ИНЕГ-ын даргын “ЖУУХ БИЧИГ”-ээр тус ус шагнагдлаа.