Монгол Улсад Нисэх Хүчин үүсч хөгжсөний 96 жилийн баярын өдрөөр нисэхийн сургалтын төвийн мэргэжилтнүүд шагнагдлаа

Spread the love

Монгол Улсад Нисэх Хүчин үүсэж хөгжсөний 96 жилийн баярын өдрийг тохиолдуулан  үр бүтээл, идэвх санаачлагатай ажиллаж, эрхэлсэн ажилдаа амжилт гаргасан Нисэхийн сургалтын төвийн Дадлагажуурын багшлагч мэргэжилтэн С.Бадрал ЗТХЯ-ны “Жуух бичиг”-ээр, Дадлагажуурын багшлагч мэргэжилтэн Ш.Туяа ИНЕГ-ын даргын “БАЯРЫН БИЧИГ”-ээр, Мэргэжилтэн С.Батдэлгэр ИНЕГ-ын даргын “ЖУУХ БИЧИГ”-ээр тус ус шагнагдлаа.