НСТ-ӨӨС ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ БОЛОМЖТОЙ ИКАО-ИЙН СУРГАЛТУУДЫН ЖАГСААЛТ

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвд хямд зардлаар зохион байгуулах боломжтой ИКАО-ийн сургалтуудыг өөрийн эх оронд зохион байгуулж, ИКАО-аар гэрчилгээжүүлэх, өнөөгийн эдийн засгийн хямралын үед иргэний нисэхийн салбарын мэргэжилтнүүдийн мэдлэг, ур чадварыг нэмэгдүүлэх сургалтыг гадаадын улс оронд суралцуулахаас илүүтэйгээр дотооддоо, ИКАО-ийн итгэмжлэгдсэн багшаар, хямд зардлаар, олон хүнийг нэг дор хамруулсан боломжтой сургалтуудын мэдээллийг хүргэж байна.

Training Catalogue (icao.int)

Сургалтын нэрс Сургалтын хугацаа Сургалтад хамрагдах хүний дээд тоо
Онлайн сургалт
1 Aerodrome Restart: Online 5 цаг
2 Aviation Data-driven Decision Making (AD3M) – Part 1: Online 13 цаг
3 Aviation Fundamentals 20 цаг
4 Conducting a Technical Assistance Visit to CAPSCA Member States and Airports: Online 32 цаг
5 Digital Transformation in Aviation: Online 2 цаг
6 Essential Elements of Criminal Air Law for Aviation Professionals 18 цаг
7 ICAO-ACI Global Reporting Format (GRF) – online course 3 цаг
8 Introduction to the Global Reporting Format (GRF) for Runway Surface Conditions – Online Course for Aircraft Operators and Flight Crew 3 цаг
9 Performance-Based Navigation (PBN) Airspace Design: Online 5 цаг
10 Performance-Based Navigation (PBN) for Air Traffic Controllers: Online 5 цаг
11 Performance-Based Navigation (PBN) for Pilots: Online 5 цаг
12 Performance-Based Navigation (PBN) Operations Approval: Online 5 цаг
13 Performance-Based Navigation (PBN) Overview: Online 5 цаг
14 Public Health Corridor: Online 2 цаг
15 Repurposing Aircraft Passenger Cabin for Transport of Cargo: Online 2 цаг
16 Аюулгүй ажиллагааны удирдлага 13 цаг
17 Training Instructors Course (TIC) Part 1 – Instructional Competencies: Online 30 цаг
18 Universal Safety Oversight Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USOAP CMA) Phase 1: Online 30 цаг
Виртуал сургалт
19 Air Traffic Services Supervisor: Virtual Classroom 3 өдөр
20 Assessing Threat through Behaviour Detection: Virtual Classroom) 5 өдөр
21 Aviation Data-driven Decision Making (AD3M): Virtual Classroom 5 өдөр
22 CAA preparation for restarting operations during a pandemic: Virtual Classroom 4 өдөр
23 CORSIA Verification: Virtual Classroom 4 өдөр
24 COVID-19 Aviation Safety Risk Management for CAAs: Virtual Classroom 1 өдөр
25 COVID-19 Aviation Security Quality Control Oversight: Virtual Classroom 5 өдөр
26 Emergency Response Tabletop Exercises Management: Virtual Classroom 5 өдөр
27 ICAO Annex 9 – Facilitation: Virtual Classroom

 

5 өдөр
28 ICAO Government Safety Inspector Operations – Air Cargo Certification (GSI-AC-18702) Virtual Classroom 5 өдөр
29 ICAO-ACI Aerodrome Certification: Virtual Classroom 5 өдөр
30 ICAO-ACI Airport User Charges: Virtual Classroom 5 өдөр
31 ICAO-ACI Implementing Annex 14: Advanced Aerodrome Design and Operations (AADO) – Virtual Classroom 5 өдөр
32 ICAO-ACI Management of Airport Security: Virtual Classroom 5 өдөр
33 International Air Law: Virtual Classroom 5 өдөр
34 Management Certificate in Civil Aviation: Business Planning and Decision-Making 35 өдөр
35 Management Certificate in Civil Aviation: Human Resources Management 35 өдөр
36 Management Certificate in Civil Aviation: Strategic Management 35 өдөр
37 Managing Compliance with ICAO SARPs (MCIS): Virtual Classroom 5 өдөр
38 Post-Training Evaluation (PTE): Virtual Classroom 5 өдөр
39 Safety Management for Practitioners (SMxP): Virtual Classroom 6 өдөр
40 Safety Risk Management Fundamentals: Virtual Classroom 1 өдөр
41 State Safety Programme (SSP) Virtual Classroom 6 өдөр
42 Training Developers Course (TDC): Virtual Classroom 10 өдөр
43 Training Managers Course (TMC): Virtual Classroom 5 өдөр
44 Validating Competency-based Training (VCT): Virtual Classroom 5 өдөр
45 Virtual Classroom Instruction (VCI): Virtual Classroom 1 өдөр
Танхимын сургалт
46 Aerodrome Controller Refresher

052/068/ATC TWR REF

10 хоног 10
47

Area Control Surveillance Refresher Course

054/069/ATC RDR REF

10 хоног 6
48

ATC Team Resource Management (TRM) And Safety

050/136/ATC TRMS

5 хоног 20
49

Advanced Test and Measuring Techniques for ATSEP

163/045/COM MTC ATSEP

10 хоног 10
50

Aerodrome CNS Engineering Course

169/105/COM MTC SURV ENG

5 хоног 16
51

Aerodrome Inspection

159/002/AGA/AIR INSP

5 хоног 12
52

Aerodrome Obstacles Evaluation

109/220/ AGA AOE

5 хоног 10
53

Aerodrome Safety Management Incorporating PANS-Aerodromes

ITP/R/AGA/SMS/004E

5 хоног 16
54

Aeronautical Internet Protocol Network (AIPN) Maintenance

163/078/COM MTC AIPN

5 хоног 15
55

Air Navigation Aids Technicians ATC Procedures Basic Indoctrination

169/017/COM MTC ATC

5 хоног 14
56

Air Navigation Services AIS Inspector

159/052/CAA INS ANS/AIS

5 хоног 15
57

Air Navigation Services ATM Inspector

159/006/CAA INS ANS/ATM

5 хоног 16
58

Air Navigation Services CNS Inspector

159/005/CAA INS ANS/CNS

5 хоног 10
59

Air Navigation Services MET Inspector

159/030/CAA INS ANS/MET

5 хоног 15
60

Aircraft Emergencies for Aerodrome Controller Refresher Course

052/141/ATC TWR EME

5 хоног 8
61

Airport Customer Service Quality Management

126/139/MGT AGA CSQM

4 хоног 15
62

Approach Control Procedural Refresher

053/188/ATC APP REF

10 хоног 10
63

Approach Control Surveillance Refresher Course

054/056/APP RDR REF

10 хоног 12
64

ATC Facility Chief

122/103/MGT ATS ATCO

5 хоног 7
65

ATC Simulator/OJT instructor course

219/200/TRG ATC SIMOJT

10 хоног 12
66

ATM Incident Investigation Techniques

ITP/R/ANS/ATMII/005E

5 хоног 8
67

ATSEP – Communication Equipment Maintenance

163/143/COM EQP MTC

10 хоног 12
68

Basic Meteorology Course for Air Traffic Controller

039/111/MET ATC BAS

5 хоног 12
69

Conducting Apron Regulatory Safety Inspections

209/168/SMS ARSI

5 хоног 8
70

Dangerous Goods – Using the Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (DGUTI EN)

ITP/FSM/DGUTI/014EN

5 хоног 16
71

Essential Elements of Criminal Air Law for Aviation Professionals

154/172/CAA LAW EEL

5 хоног 100 хүртэл
72

Human Factors / Frontline ATM Operators

059/072/ATM HF FLO

4 хоног 12
73

ICAO Government Safety Inspector – Personnel Licensing (GSI PEL EN)

ITP/FSM/GSI PEL/006EN

15 хоног 16
74

ICAO Government Safety Inspector Airworthiness – Air Operator and Approved Maintenance Organization Certification (GSI AIR EN)

ITP/FSM/GSI AIR/007EN

15 хоног 16
75

Low Visibility Procedures for Aerodrome Controllers

052/208/ATC TWR LVP

5 хоног 12
76

Managing Security in ATM

PTP/ASF/ATMSEC/009E

4 хоног 20
77

On-the-job Training Instructor for Air Traffic Control (OJTI for ATC)

059/149/ATC OJTI

7 хоног 10
78

Operational Hazard Identification and Risk Mitigation

201/146/SMS HIRM

4 хоног 20
79

Quality Management System (QMS) Internal Auditors Course

311/067/QMS INT AUD

5 хоног 10
80

Training Instructors Course (TIC) Part 2

212/002/TIC EN

5 хоног 12