Нисэхийн сургалтын төвд 2021 оны 9-10 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

Spread the love

“Нисэхийн сургалтын төвд 2021 онд зохион байгуулагдах сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 9-10 дугаар сард дараах сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

  1. Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт
  2. Орон нутгийн нисэх буудлуудын цахилгаан дизелийн техникчдийн давтан сургалт
  3. Нислэгийн хөдөлгөөний удирдагчийн үнэмлэх эзэмшигчдэд зориулсан онолын сургалт
  4. Газарт агаарын хөлгийн мөстөлтийг арилгах, мөстөлтөөс хамгаалах ажилтны сургалт
  5. Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шатны сургалт
  6. Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт
  7. Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав лаборантын давтан сургалт
  8. Ерөнхий англи хэлний суурьтай анхан түвшний 16 цагийн зайн сургалт
  9. Ерөнхий англи хэлний дундын доод түвшний 16 цагийн зайн сургалт

Сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг 7128-2154, 7128-2160 утсаар холбогдон авна уу.