Хэлипортын аюулгүй ажиллагааны анхан шатны сургалт

Spread the love

      Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2021 оны А/267 дугаар тушаалаар “Хэлипортын аюулгүй ажиллагааны анхан шатны сургалт”-ыг 2021 оны 7 дугаар сарын 28-наас 8 дугаар сарын 03-ны өдрүүдэд “Success Rider” ХХК-ийн захиалгаар анх удаа зохион байгуулж байна.

     Сургалтад тухайн байгууллагаас 5 ажилтан, Сэргээн засах амралтын газраас 2 ажилтныг тус тус хамруулж байна.