Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт зохион байгуулагдаж байна.

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2021 оны А/307 дугаар тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүйн хамгаалалтын суурь сургалт”-ыг 2021 оны 8 дугаар сарын 25-ны өдрөөс 9 дүгээр сарын 13-ны өдрүүдэд 2 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

     Сургалтад  АБХА 22, Дотоод хяналтын алба 1, ОННБ 13, Нью Улаанбаатар Интернайшнл эйрпорт 5, Горилогч 1 хамрагдаж байна.