Ерөнхий англи хэлний яриа сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/342 тоот тушаалын дагуу “Ерөнхий англи хэлний яриа сонсголын ур чадвар дээшлүүлэх сургалт” 2021 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд зайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад НУТА-ны 14 ажилтан хамрагдаж байна.