Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав лаборантын давтан сургалт

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын А/345 тоот тушаалын дагуу “Орон нутгийн нисэх буудлын шатахууны нярав лаборантын давтан сургалт” 2021 оны 9 дүгээр сарын 27-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 01-ний өдрүүдэд зайн хэлбэрээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад ОННБ 18 ажилтан хамрагдаж байна.