Нисэхийн сургалтын төвд 2022 оны 02 дугаар сард зохион байгуулахаар төлөвлөж буй сургалтууд

Spread the love

“Нисэхийн сургалтын төвд 2022 онд зохион байгуулагдах дотоод сургалтын төлөвлөгөө”-ний дагуу 02 дугаар сард дараах сургалтуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна.

  1. “Нисэхийн мэдээллийн үйлчилгээний байгууллагыг нисэхийн мэдээлэл, нисэхийн өгөгдлөөр хангах томилогдсон мэдээлэгчийн сургалт”
  2. “Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөр боловсруулах арга зүйн сургалт”

Сургалтуудтай холбоотой мэдээллийг 7128-3316 утсаар холбогдон авна уу.