6 сарын 11-нээс 15-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж буй сургалтууд

Сургалтын нэр Суралцагчийн тоо Сургалтын хугацаа
1 Аэродромын нислэгийн удирдлагын ажлын байрны дадлагын өмнөх 160 цагийн сургалт 2 05/16-06/14
2 Ерөнхий англи хэлний сургалт /Суурьтай анхан шат/ 19 05/01-06/13
3 Ерөнхий англи хэлний сургалт /Дундын доод түвшин/ 21 05/01-06/13
4 Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт 15 06/11-06/19
5 Аэродромын маневрлах талбай болон перронд ажиллах жолооч-операторчныг мэргэшүүлэх анхан шат сургалт 9 06/08-06/13