Аюулгүй байдлын болон ачаа тээврийн ажилтнуудад зориулсан аюултай барааны онолын сургалт

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2021 оны А/407 дугаар тушаалаар “Аюулгүй байдлын болон ачаа тээврийн ажилтнуудад зориулсан аюултай барааны онолын сургалт” 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 22-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад ГТҮШХА 6, Эй Си Эйч ХХК 8, НУБИА 2, ОННБ 11 тус тус ажилтан хамрагдаж байна.