Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2021 оны А/344 дүгээр тушаалаар “Иргэний нисэхийн аюулгүй байдлын ажилтны давтан сургалт” 2021 оны 11 дүгээр сарын 15-ны өдрөөс 12 дугаар сарын 31-ний өдрүүдэд 5 ээлжээр зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад АБХА 92 ажилтан, Эй Си Эйч Сервисес ХХК 4 ажилтан тус тус хамрагдаж байна.