Багшийн хичээл заах цагийн үнэлгээний талаарх судалгааг танилцуулж байна.

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвөөс багшийн хичээл заах цагийн үнэлгээний талаар судалгаа, мэдээлэл нэгтгэх ажлыг салбар нэгжийн ажилтнуудаас 2021 оны 12 дугаар сарын 06-07-ны өдрүүдэд хийж гүйцэтгэсэн.

Дээрх судалгаанаас гарсан үр дүн-г танилцуулж байна.