Нислэгийн загварчилсан хэллэг болон мэргэжлийн англи хэлний үгсийн сангийн сургалт

Spread the love

Иргэний нисэхийн үндэсний төвийн даргын 2021 оны А/425 дугаар тушаалаар “Нислэгийн загварчилсан хэллэг болон мэргэжлийн англи хэлний үгсийн сангийн сургалт” 2021 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрөөс 11 дүгээр сарын 29-ний өдрүүдэд зохион байгуулагдаж байна.

Тус сургалтад The new Cleos LLC -ийн 5 ажилтан хамрагдав.