Хөтөлбөр боловсруулах арга зүй

Spread the love

Нисэхийн сургалтын төвд зохион байгуулагдах сургалтын хөтөлбөрийг шинээр боловсруулахдаа багш нар доорхи чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрын загвар болон арга зүйг ашиглан боловсруулна уу.

Хөтөлбөртэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг Сургалтын хөтөлбөр, стандарт хариуцсан мэргэжилтэн С.Энхчимэгээс лавлаж болно. /99041941/

Хөтөлбөр загвар -татаж авах/doc/

Хөтөлбөр боловсруулах арга зүй-татаж авах/pdf/